De organisatie van de avond4daagse Nieuw Sloten doet er alles aan om het hele evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen, met aandacht voor de veiligheid van zowel lopers als medewerkers. In samenwerking met gemeente en politie spannen wij ons in om routes zo veilig mogelijk te maken. Echter de organisatie van de Avondvierdaagse Nieuw Sloten is niet aansprakelijk voor eventueel aan deelnemers toegebracht letsel, of schade aan eigendommen van derden.

Samen gaan we voor veilig!
Veel wandelplezier!

Medewerkers Avondvierdaagse Nieuw Sloten